Nový úvod

Vitajte na stránke časopisu Studia historica Nitriensia. Stránka bola presmerovaná na doménu UKF: http://www.shnnitra.ff.ukf.sk/